Tiedote 05.07.2024

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt tilintarkastuspalveluiden hankintakriteerit

Kainuun hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on hyväksynyt tilintarkastuspalveluiden hankintakriteerit vuosille 2024–2026.

Kainuun hyvinvointialue käynnistää tilintarkastuspalveluiden hankinnan kilpailutuksen vuosien 2024–2026 tilintarkastusta varten. Nykyinen sopimus on päättynyt tilaajan irtisanomisen johdosta 30.6.2024.

Hankintapäätös esitetään tehtäväksi kokonaistaloudellisuuden perusteella siten, että valituksi tulee hinnaltaan edullisin tarjous, jossa asetetut laatukriteerit ovat ehdottomia vaatimuksia.

Lakisääteinen tehtävä

Tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelu on hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää tilintarkastajan valintaa koskeva tarjouskilpailu ja tehdä aluevaltuustolle ehdotus valittavasta tilintarkastusyhteisöstä sekä seurata tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää tilintarkastusyhteisön valinnasta kokouksessaan 30.9.2024 tarkastuslautakunnan esityksestä.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kainuun hyvinvointialueen internetsivulla https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/