Tiedote 31.01.2024

Uudet ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottajat aloittavat 1. helmikuuta

Kainuun hyvinvointialueen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kotiin toimitettavien aterioiden palvelutuottajat vaihtuvat 1. helmikuuta 2024. Vuoden 2023 aikana kilpailutetut palvelut koskevat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteitä ja kotiateriapalvelua sekä kolmen kunnan sivistystoimea. Samalla palveluissa toteutetaan muutoksia aterioiden kuljetus- ja tarjoilutavoissa sekä henkilökunnan tehtävissä. Osa nykyisestä henkilöstöstä siirtyy liikkeenluovutuksella uuden työnantajan palvelukseen. 

Vireko Oy vastaa Kainuun hyvinvointialueen vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveydenhuollon yksiköiden sekä Kuhmon, Ristijärven ja Hyrynsalmen koulujen ja osin myös päiväkotien aterioiden valmistuksesta 2024 lukien. SOL Palvelut Oy vastaa Virekon kumppanina mainittujen kohteiden puhtauspalveluista.

Kainuun hyvinvointialueen järjestämästä kotiateriapalvelusta, Puolangan aluetta lukuun ottamatta, vastaa jatkossa Compass Group Oy. Compass Groupin sopimukseen kuuluu myös eräitä asumispalveluyksiköiden ateriatoimituksia.

Helmikuun alussa useiden työntekijäjärjestöjen järjestämät valtakunnalliset mielenilmaukset hallituksen työelämälinjauksia vastaan voivat aiheuttaa ennakoimattomia tilapäisiä muutoksia. Nämä eivät kuitenkaan liity Kainuun palvelumuutoksiin. 

Laatu ja hyvä asiakaspalvelu tärkeitä myös uusille toimijoille

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipisteiden sekä mainittujen kuntien koulujen ja päiväkotien ateriat valmistetaan Kainuussa jatkossa pääosin saman henkilöstön voimin kuin aiemmin. 

Hyvinvointialueelta ja kunnista siirtyy noin 70 työntekijää Virekon palvelukseen. 

Ateriat toimitetaan kolmesta valmistuskeittiöstä jäähdytettyinä ja ne lämmitetään ja annostellaan asiakkaille juuri ennen ruokailua. Tämä malli on yleistynyt ateriapalveluissa viime vuosina, ja se on valittu myös Kainuussa käyttöön otettavaksi. Muutos tapahtuu asteittain kevään aikana, jotta uudet toimintamallit saadaan käyntiin hallitusti. 

Ateriavalikoimaa ja muita palveluja kehitetään jatkuvasti. Näihin liittyvät palautteet ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita – näitä voi toimittaa suoraan palveluntuottajille sekä myös hyvinvointialueen verkkosivujen kautta.

Kotiin toimitettavissa aterioissa käyttöön uusi toimintamalli 

Useilla alueilla jo pidempään käytössä ollut jäähdytettyjen valmisaterioiden toimintamalli otetaan käyttöön myös Kainuun hyvinvointialueella. Asiakkaat voivat valita ateriavalikoimasta itselleen mieluisat vaihtoehdot, jotka toimitetaan kotiin kahdesti viikossa. Compass Groupin Amica-ateriat ovat laadukkaita, kotimaisuusasteeltaan korkeita kotiaterioita. Ne valmistetaan keskitetysti Vantaalla, josta toimitetaan kotiaterioita kaikkialle Suomeen.