Tiedote 26.01.2022

Vammaispalvelujen sosiaalityön uudistus 1.2.2022 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelujen sosiaalityö uudistuu 1.2.2022 alkaen. Perinteinen jako kehitysvamma- ja vammaispalveluihin poistuu, ja jatkossa jokaisella vammaispalvelujen sosiaalityöntekijällä ja –ohjaajalla on sekä vammaispalveluiden että kehitysvammapalveluiden asiakkuuksia hoidettavanaan.

Kehitysvamma- ja vammaispalveluiden rajan häivyttämisellä varaudutaan uudistuvaan vammaispalvelulakiin, joka ei näillä näkymin enää tunne jakoa vammaisiin ja kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.

Uudistuksen myötä turvaamme edelleen lähipalvelut. Vammaispalveluiden toimistot Kajaanissa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa säilyvät. Asiakkaalle näkyvä muutos on, että eriytämme sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työtehtäviä ja jaamme työntekijät tiimeihin, joten asiakkaan nykyinen työntekijä voi uudistuksen myötä vaihtua.

Myös palvelun hakeminen uudistuu. Uuden asiakkaan vammaispalveluhakemus lähetetään arviointi-tiimiin. Mikäli asiakkaalla on jo jokin vammaispalvelusta myönnetty palvelu, eli hän on vammaispalvelujen asiakas, hakemus lähetetään asiakkuuden mukaiseen tiimiin. Poikkeuksen tästä tekee omaishoidon tuki, jossa hakemukset lähetetään aina suoraan joko Lapset ja nuoret, Kotiin annettavat palvelut tai Palveluasumisen -tiimeihin käsiteltäviksi.

Asiakasta ei pompotella, vaan hänen asiakkuutensa hoidetaan aina yhden tiimin toimesta.

Arviointi-tiimi antaa neuvontaa ja ohjausta vammaispalveluista. Arviointi-tiimi voi myös selvitellä henkilön oikeutta vammaispalveluihin. Arviointi-tiimissä ei ole asiakkuuksia, vaan asiakkuuden alkaessa henkilö siirtyy joko Lapset ja nuoret, Kotiin annettavat palvelut tai Palveluasumisen –tiimin asiakkaaksi.

Lapset ja nuoret –tiimin asiakkaat ovat 0 – 25-vuotiaita. Tiimistä hoidetaan kaikki tämän ikäryhmän vaikeavammaisten- ja kehitysvammapalvelut, omaishoidon tuki, asumispalvelut ja perhehoito.

Kotiin annettavat palvelut –tiimin asiakkaat ovat yli 26-vuotiaita vammaispalveluiden asiakkaita, joilla ei ole pitkäaikaisen palveluasumisen päätöstä. Tiimistä hoidetaan yli 26-vuotiaiden vaikeavammaisten- ja kehitysvammapalvelut, omaishoidon tuki ja tilapäinen perhehoito. Tiimin asiakkaina voi olla jonkun muun kuin vammaispalveluiden palveluasumisessa oleva asiakas.

Palveluasuminen-tiimin asiakkaat ovat yli 26-vuotiaita. Asiakkailla on pitkäaikainen asumispalvelupäätös. Asiakas voi asua perhehoidossa, oman toiminnan yksikössä tai ostopalveluna hankitussa asumisyksikössä. Tästä tiimistä hoidetaan myös vaikeavammaisen palveluasuminen kotiin –päätöksellä olevien asiakkaiden sekä kehitysvammaisten asumisen ohjauksen asiakkaiden sosiaalityön asiat.

Lisätietoja antaa Hanna Karvinen, vs. johtava sosiaalityöntekijä hanna.karvinen@kainuu.fi tai puh. 0400 197235.