Tiedote 17.11.2023

Verkkosivujärjestelmän päivitys

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen verk­ko­si­vu­jär­jes­tel­mään aje­taan tek­ni­nen päi­vi­tys tiistaina 21.11.2023 klo 13:00-13:30.

Päi­vi­tyk­sen aikana sivustolla voi esiintyä katkoksia.

Päi­vi­tys kos­kee vain Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen verk­ko­si­vu­ja osoit­tees­sa https://hyvinvointialue.kainuu.fi/, ei­kä vai­ku­ta esim. ajan­va­rauk­sen, oma­so­ten tai kan­ta.fi:n pal­ve­lui­hin