Kainuun hyvinvointialue – terveyttä ja turvaa kaikille kainuulaisille!

Tervetuloa Kainuun hyvinvointialueelle!
Vastaamme so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luiden järjestämisestä Kainuun alueella.


Sivusto uudistuu vastaamaan Kainuun hyvinvointialueen organisaatiorakennetta ja päi­vit­tyy hy­vin­voin­tia­lueen tie­doil­la tal­ven 2023 ai­ka­na.