Terveyttä ja turvaa kaikille kainuulaisille!

Tervetuloa Kainuun hyvinvointialueelle! Vastaamme so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luiden järjestämisestä Kainuun alueella.