Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus

Akuutti kotisairaala tuottaa maakunnallisesti sairaalatasoista hoitoa, jota voidaan toteuttaa turvallisesti potilaiden kotona tai kotia vastaavassa ympäristössä.
Akuutti kotisairaalan hoitoon tullaan aina terveydenhuollon ammattilaisen kautta. 
Yhteydenotot Akuutti kotisairaalaan päivystysapunumerosta 116117.

Akuutti kotisairaalan toiminnalla pyritään mahdollistamaan potilaiden varhainen kotiutuminen sairaalasta sekä sairaalatasoinen hoito potilaan kotiin. Akuutti kotisairaala to­teut­taa asia­kas­läh­töis­tä ja ko­ko­nais­val­tais­ta hoi­toa. Käyn­tien yh­tey­des­sä ar­vioi­daan asiak­kaan toi­pu­mis­ta ja ko­to­na pär­jää­mis­tä hyö­dyn­täen mm. vie­ria­na­ly­tiik­kaa. Tar­vit­taes­sa ol­laan yh­tey­des­sä lää­kä­riin tai mui­hin yhteistyö tahoihin. Akuutti kotisairaala toimii moniammatillisesti potilaan hoitoon osallistuvien sidosryhmien kanssa.

Akuutti kotisairaalan perustehtäviä ovat 
- kiireettömän hoidon arviointi, 
- vaativat haavanhoidot, 
- vaativan lääkehoidon toteutus, 
- näytteenotto potilaiden kotona, 
- palliatiivisten potilaiden vaativa hoito ja 
- kotisaattohoito.

Akuutti kotisairaalan käyntimaksu on 13,40 €/käynti. 
Asiakasmaksu kerryttää maksukattoa. Käynnin yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet ovat potilaalle maksuttomia.
 

Tilannekeskuksessa toteutetaan 
- puhelimitse hoidontarpeen arviointia ja
-  kiireellisen hoidon neuvontaa päivystysapunumerosta 116117.