Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu voidaan järjestää asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä.

Asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan Kainuun hyvinvointialueen hyväksymien palvelusetelituottajien listalta. Palvelusetelijärjestelmässä Kainuun hyvinvointialue ei tule sopimusosapuoleksi palveluja sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Asia­kas ja pal­ve­lun­tuot­ta­ja te­ke­vät so­pi­muk­sen kirjallisesti.

Kainuun hyvinvointialue tai palveluntuottaja ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksuja tai muita kuluja henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta.