Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset Kainuussa

  • Kainuun hyvinvointialueen perhetyö järjestää sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaiset valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot mikäli lapsen kotikunta on Kainuun hyvinvointialueella. Palvelu järjestetään Kajaanin perhekeskuksella tapaamispaikassa.
  • Sosiaalihuoltolain mukaiset (30.12.2014/1301, 36 §) lapsen ja vanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot ovat ammatillisesti ohjattua palvelua, jotka mahdollistavat lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamisten valvonta perustuu aina joko lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tapaamisten ajankohtien jaksotus ja tuntimäärät.

Valvojan rooli

  • Valvoja on tapaamisissa lapsen edusta huolehtiva turvallinen aikuinen, jolla on lain edellyttämä kelpoisuus toimia valvojana. Valvojan työtä ohjaavana on laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä sosiaalihuoltolaki.
  • Valvoja on aina vanhempiin nähden puolueeton ja neutraali, eikä hän voi ottaa kantaa valvonnan tarpeen perusteluihin tai muihin tapaamisen taustoihin liittyviin asioihin. Työskentely on luottamuksellista ja valvojat ovat vaitiolovelvollisia. Valvojalla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää yksittäinen tapaaminen mikäli se ei ole lapsen edun mukainen. Valvoja ilmoittaa keskeytyneestä tai toteutumattomasta tapaamisesta kirjallisesti lastenvalvojalle. Lastenvalvoja on velvollinen ottamaan yhteyttä vanhempiin kolmen peräkkäisen toteutumattoman tapaamisen tai keskeytyneen tapaamisen johdosta ja selvittämään tapaamisten toteutumattomuuden tai keskeytysten syitä.

Tapaamisten käynnistäminen ja toteuttaminen

  • Tapaamisten käynnistämiseksi vanhempien tulee olla yhteydessä palveluyksikköpäällikköön ja toimittaa vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös tapaamisista. Tarkemmista aloitukseen liittyvistä aikatauluista sovitaan palveluyksikköpäällikön kanssa.
  • Valvoja tekee valvotuista ja tuetuista tapaamisista sekä valvotuista vaihdoista molempien vanhempien kanssa kirjallisen tapaamissuunnitelman, jossa määritellään tapaamisten tarkemmat yksityiskohdat. Tapaamissuunnitelma tehdään ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tai puhelimitse ennen ensimmäistä tapaamista. Valvoja keskustelee myös lasten kanssa tapaamisista huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Toteutuneista tapaamisista tehdään kirjaukset asiakastietojärjestelmään.
  • Jos vanhempi joutuu perumaan tapaamisen, on hänen ilmoitettava siitä mahdollisimman pian tapaamispaikkaan. Mikäli palvelun tarve päättyy, tulee vanhempien ilmoittaa asiasta palveluyksikköpäällikölle.

 

Yhteydenotot palveluyksikköpäällikköön

puh. 044 – 710 0375

 

Tapaamispaikat:

Kajaanin perhekeskus / tapaamispaikkatoiminta

Lönnrotinkatu 2 C

87100 Kajaani