Rokotukset Sotkamo

Terveydenhoitajan ajan voi varata Omasoten kautta sähköisesti.
Rokotuksiin liittyvistä asioista voi viestiä Omasoten kautta.

Sot­ka­mon neu­vo­la, Kes­kus­ka­tu 11, 2. krs
toimisto
ajanvaraus
ma–pe klo 8.30–11.00 ja klo 12.00–14.00
puh. 08 6156 5053

Meil­lä on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu.
Soi­tam­me ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.