Rokotukset Ristijärvi


Ristijärven neuvola/palvelukeskus
Saukontie 2-4
88400 Ristijärvi

Terveydenhoitajan ajan voi varata Omasoten kautta sähköisesti.
Rokotuksiin liittyvistä asioista voi viestiä Omasoten kautta.

ter­vey­den­hoi­ta­ja San­na Laine
ajanvaraus
ma–pe klo 9.00–10.00
puh. 044 288 5218

Meil­lä on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu.
Soi­tam­me ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.