Terveysvalvonta

Huom! Koko Kainuun eläin­lää­kin­nän ja ym­pä­ris­tö­ter­vey­den pal­ve­lut ovat siir­ty­neet Sot­ka­mon kun­nal­le 1.1.2023 al­kaen

https://www.sotkamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/kainuun-ymparistoterveyspalvelut/elainlaakintahuolto/

 

Terveysvalvonnan tavoitteena on turvata kuntalaisille turvalliset elintarvikkeet, puhdas talous- ja uimavesi sekä ehkäistä asuntojen ja muiden terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen terveyshaittoja. 

    Tuoreimmat tiedotteet ja ohjeet löydät Ruokaviraston-, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: