Tiedote 06.07.2021

Kainuun suositukset ennallaan - varovaisuus edelleen tarpeen

Kainuun koronakoordinaatioryhmä pitää suositukset pääosin ennallaan

Kainuun koronakoordinaatioryhmän kokouksessa tänään 6.7. todettiin Kainuun koronatilanteen kääntyneen parempaan suuntaan, vaikka tartuntoja esiintyy edelleen. Maakunnan alueella viruksen ilmaantuvuus 41,7 (per 100 000 as / 14 vrk). Positiivisten testien osuus on 1,1 %.  Jäljitysprosentti on 100, eikä sairaalahoidossa ole koronapotilaita.

Kainuu on edelleen perustasolla, lukuun ottamatta Kajaania, joka on kiihtymisvaiheessa. Kajaanissa koronaviruksen ilmaantuvuus on muuta maakuntaa korkeampi (60,1), joka ei kuitenkaan aiemmista tiedoista poiketen ole yksittäisen kunnan tilastoissa maan huonoin. Koko maan ilmaantuvuusluku on tänään 39,4.

Mikäli aiempien ryppäiden jatkotartunnat jäävät karanteenissa oleviin, eikä uusia ryppäitä tai laajoja tartuntoja ilmene, Kainuun ilmaantuvuusluku laskee lähipäivinä merkittävästi.

Koordinaatioryhmässä huolta herätti nuorten ja nuorten aikuisten tartunnat. Vaikka riski vakaviin tautimuotoihin nuorilla on pienempi, taudin korkea ilmaantuvuus lisää tartuntariskiä myös muussa väestössä. Kainuun sote vetoaakin erityisesti nuoriin sekä nuorten läheisiin, että jokainen toimisi vastuullisesti ja noudattaisi annettuja ohjeita.

Epidemian jatkuminen hidastaa yhteiskunnan toimintojen avautumista, kuten erilaisten tapahtumien järjestämistä tai matkailua. Esimerkiksi Norjaan matkustaminen on tällä hetkellä sallittu suomalaisille, pois lukien Kainuussa asuvat henkilöt.

Koordinaatioryhmään kuuluvat Kainuun soten, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Kainuun Ely-keskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat.

 

Tapahtumia voi järjestää, mutta varovaisuutta korostetaan

Vaikka rajoituksia ollaan yleisesti keventämässä, epidemian hillitsemiseksi on tärkeää, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.

”Suuriakin tapahtumia voi järjestää turvallisesti, mikäli annettuja ohjeita noudatetaan ja ihmiset toimivat vastuullisesti. Esimerkiksi havainnot maskien käytön vähenemisestä eivät ole oikean suuntaisia. Vielä ei ole aika lopettaa koronan torjuntaa”, toteaa Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola. 

Koko Kainuussa ovat voimassa seuraavat suositukset:

  • Kasvomaskin käyttö kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa
  • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
  • Lähikontaktien välttäminen ja riittävän turvavälin pitäminen
  • Yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.
  • Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys. Paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa kaikkialla.
  • Yksityistilaisuuksia järjestettäessä on vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan lähikontaktien välttämistä ja hygieniakäytäntöjä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Juhlat suositellaan järjestämään ensisijassa ulkona.

Ota koronarokotus vuorollasi

Koronarokotusten tehosteannosten rokottaminen jatkuu koko kesän. Lomakaudella ihmiset mielellään peruvat aikoja, mutta väestön suojaamisen edistymisen kannalta tämä tarkoittaa rokotusohjelman hidastumista. Aikojen uudelleenjärjestely syö niukkoja resursseja ja ovat pois seuraavien vuoroista.

Tämän hetken arvion mukaan valmistetoimitukset mahdollistanevat uusien rokotusten jatkamisen Kainuussa elokuun alkupuolella.

 

Lisätiedot: vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola 044 797 4872