Tiedote 30.09.2020

Maskisuositus voimassa Kainuussa 14.10. saakka

Kajaanista on löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa. Molemmat liittyvät Tahkon kokoontumiseen, jossa altistumisia oli noin 70. Aiemmin viime viikonloppuna Tahkoon liittyen löytyi yksi tartunta Kajaanista. Tartunnan saaneet eivät olleet aiemmin karanteenissa, koska eivät tienneet altistuneensa. Laajempaa altistusta ei ole tapahtunut.

Koronatestejä tehdään noin 200 kpl päivässä.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10.alkaen kompensaatio on 75e alv 0% testi aiemmain 106e/testi asemasta omakustannehinnan laskun vuoksi. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alueel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na.  Mas­ki­suo­si­tus on voimassa Kai­nuus­sa 14.10.2020 saak­ka. 

Koronavilkku-sovellus auttaa arvioimaan altistumismahdollisuutta. Jos koronavilkkusi hälyttää, ota yhteys omaan terveysasemaasi. Mikäli altistuminen katsotaan tapahtuneeksi, määrätään karanteeni. Mikäli olet oireinen, varaa aika koronatestiin ja vältä kaikkia sosiaalisia kontakteja testituloksen valmistumiseen saakka. Koronavilkkuhälytys ei automaattisesti johda testaamiseen, karanteeniin eikä eristykseen.