Sotiemme veteraanien etuudet

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut muuttuivat lakisääteisiksi 1.11.2019. Laki koskee veteraaneja, joilla on veteraanitunnus. Lain muutoksen tavoitteena on tuoda rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle, kuin sotainvalideilla, mutta palvelut perustuvat edelleen eri lakeihin.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Etuuksien myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioon. Etuutta veteraanilla ei tarvitse enää erikseen hakea, mikäli palvelutarpeen arvio on tehty. Palvelutarpeen arvio tehdään Kainuun soten asiakasohjaajan toimesta.

 

Lisätietoja:

ASIAKASOHJAAJIEN PUHELINNEUVONTA

p. 08 615 697 28

ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14

 

Asiakasohjaajille voi laittaa myös sähköpostia osoitteeseen:

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi