Ammattilaiselle

Eh­käi­se lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa Kai­nuus­sa - lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­työn op­paas­sa puheeksi ottamisen ja oh­jaa­mi­sen pol­ku avuk­si am­mat­ti­lai­sil­le ar­jen työ­hön.

Op­paas­sa on koo­tus­ti myös tie­toa pal­ve­luis­ta, jois­ta lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa tai sen uh­kaa koh­dan­nut saa apua ja tu­kea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lähisuhdeväkivaltatyöhön liittyvät verkkokoulutukset. Näiden koulutusten avulla ammattilaiset voivat laajentaa osaamistaan lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja saada käytännön keinoja toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa. 
 

 Varsinaiset kurssisisällöt näkyvät, kun kirjaudut sisään verkkokouluihin. Verkkokoulutukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Barnahus – Lapsiin kohdistuva väkivalta 

Digitaalinen väkivalta 

Ihmiskauppa sote-palveluissa kohdattavana ilmiönä 

Kunniaan liittyvä väkivalta 

Puutu väkivaltaan -koulutus lähisuhdeväkivallasta 

Oikeuslääkintä 

Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma 

Rahapelaaminen puheeksi 

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa 

Viranomaisyhteistyö lapsen kaltoinkohteluepäilytapauksissa 

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy