Paltamon mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15 ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Sal­me­lan­ku­ja 4
88300 Pal­ta­mo

Tavoitat meidät numerosta 044 797 0221.

Apulaispalveluesihenkilö
Sanna Väänänen, puh. 044 797 0114

Sai­raan­hoi­ta­ja, puh. 044 797 0126 
Sai­raan­hoi­ta­ja, puh. 044 797 0125
Sairaanhoitaja, puh. 044 797 0682