Kajaanin mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta, käynnit ajanvarauksella. Pel­käs­tään jo huo­li omasta tai lä­hei­sen psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Palvelupaikan osoite on KAKS, Sotkamontie 13, Kajaani. Sisäänkäynti pääovesta F1. Tilat ovat pääaulan takana oikealla puolella. Tiloissa on oma odotusaula. Muista ilmoittautua pääaulassa ilmoittautumisautomaatilla vastaanotolle tullessa.

Terapianavigaattori

Käytössä tällä hetkellä mielenterveyspalveluissa

Sinulla on mahdollisuus täyttää verkossa Terapianavigaattori ennen yhteydenottoa. Terapianavigaattori sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyäsi. Terapianavigaattorin täyttäminen vie noin 30 min, joten varaa itsellesi rauhallinen hetki sen täyttämiseen. Kysymykset kartoittavat oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita. 

Täytettyäsi Terapianavigaattorin, saat lopussa henkilökohtaisen koodin, jolla ammattilainen voi avata tuloksesi yhden kuukauden ajan. Ota koodi varmaan talteen ja anna se pyydettäessä ammattilaiselle. Älä kirjaa Terapianavigaattoriin henkilötietojasi kuten nimeä tai henkilötunnusta!

Soit­to-oh­jeet: 

Puh. 044 7974058

Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voit soit­taa maanantaista torstaihin klo 7.30-16.00 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattona sekä joulunaaton ja juhannusaaton aattona klo 7.30-15.00. Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Va­lit­se asioin­nin syy: 

  1. Mielenterveyspalvelut, ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi
  2. Päihdepalvelut ja riippuvuuksien hoito, ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi
  3. Reseptien uusiminen
  4. Ajan peruminen tai muut toimistoasiat

Voit olla yhteydessä myös omasote-viestillä

Fax 087180025