Kuhmon mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15  ta­voi­tat oman kun­ta­si työn­te­ki­jän pu­he­li­mit­se. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä eril­lis­tä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Pel­käs­tään jo huo­li it­sen­sä tai lä­hei­sen­sä psyyk­ki­ses­tä voin­nis­ta tai päih­tei­den­käy­tös­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon.

Osoi­te:
Kai­nuun­tie 88, 2 krs.
88900 Kuh­mo

Osastonsihteeri Riitta Roponen (Sotkamon mielenterveyspalvelut) puh. 044 797 4373
Akuutti mielenterveystyö
Apulaispalveluesihenkilö, sairaanhoitaja Mari Kähkönen puh. 044 797 5335
Sairaanhoitaja Minna Parviainen, puh. 044 797 0373
Sairaanhoitaja Seija Pääkkönen, puh. 044 797 0554
Riippuvuuksien hoito
Sairaanhoitaja Minna Pulkkinen, puh. 044 797 5259
Sairaanhoitaja Seija Lukkarinen, puh. 044 797 0104