Kajaanin korvaushoitoyksikkö

Opioidikorvaushoito voidaan aloittaa lääketieteellisin perustein henkilölle, jolla on todettu opioidiriippuvuus ja joka ei ole hoidosta huolimatta pystynyt vieroittumaan opioideista. Hoidon aloittamispäätöksen tekee aina päihdelääkäri. Korvaushoito ja siihen liittyvä muu päihdehoito toteutetaan asiakkaan kotikunnassa.

Kajaanissa toimii korvaushoitoyksikkö, joka vastaa kajaanilaisten opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja seurannasta. Korvaushoitoyksikössä ei tehdä alkuvaiheen hoidon tarpeen arviota.

Kajaanin korvaushoitoyksikkö 044 768 1722