Kajaani, Yleislääketieteen poliklinikka (ylepkl)

Koronainfo

Kajaanin yleislääketieteen poliklinikan (ylepkl) aukioloajat 

Si­sään­käyn­ti keskussairaalan pääo­ves­ta F1. Ti­lat ovat saapumiskerroksessa heti pääau­lan oi­keal­la puo­lel­la. Tiloissa on oma odo­tu­sau­la.

Tutustu sairaalaan saapumiseen liittyviin ohjeisiin

Yleislääketieteen poliklinikan toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä yleislääketieteen poliklinikalle.

  • ma–to klo 8–16
  • pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15
  • la–su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Puolikiireelliset (subakuutit) päivystysasiat hoidetaan yleislääketieteen poliklinikalla. 

Yhteydenotto yleislääketieteen poliklinikalle

  • Jos sinulle ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, parhaiten saat yhteyden terveysasemalle Omasote-viestin kautta. Voit myös asioida takaisinsoittojärjestelmän kautta. 
  • Jos sinulle on nimetty yhteyshenkilö, ole häneen yhteydessä Omasote-viestillä. Pyrimme vastaamaan Omasote-viesteihin virka-aikana tunnin-parin kuluessa, viimeistään kuitenkin saman päivän aikana, jos olet lähettänyt viestin klo 14.30 mennessä. Voit myös soittaa yhteyshenkilöllesi. Mikäli yhteyshenkilö ei heti vastaa puhelimeen, hän soittaa sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Etäpalveluiden avulla hoidamme silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Sinua hoitava ammattilainen tekee arvion hoituuko asia etänä vai vaatiiko vastaanotolla käyntiä. Etäpalveluilla tarkoitetaan Omasote-viestejä ja puhelinkontakteja. Näillä säästämme sekä ammattilaisen että potilaan aikaa ja vaivaa lisäksi vältämme infektiosairauksien leviämistä.

Sähköinen yhteydenotto tarjoaa vaihtoehdon terveyskeskukseen soittoon tai käymiseen. Voit laittaa viestiä silloin kun sinulle parhaiten sopii. Voit olla yhteydessä pitkäaikaissairauksiin liittyvissä asioissa tai muissa kiireettömissä asioissa. 

Soita päivystysapuun 116117 mikäli tarvitset neuvoja äkillisen sairauden tai tapaturman hoidossa etkä ole varma pitääkö sinun lähteä päivystykseen.
Henkeä uhkaavassa tilanteessa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus tai onnettomuus) soita 112. 

Soitto-ohjeet 
Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, johon voit soittaa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta. Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään. Kansanterveyshoitajien takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seu­raa­vak­si va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Yleislääketieteen poliklinikan sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
08 6156 7207 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu) 116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustajat
- re­sep­tien uu­sin­ta, neu­von­ta
08 6156 7207 
Reseptit ja uusiminen
Ylepolilla uusitaan vain pääsääntöisesti ylepolilla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
08 6156 7207 

 

Faksi 08 718 0018
Hoitotarvikejakelu   

Kansanterveyshoitajat puh. 08 6156 7207

(Numeroon soitettaessa valitse ensin yleislääketieteen poliklinikka, valinta 1 tai Vuolijoen terveysasema, valinta 2.
Seuraavasta palveluvaihtoehdoista tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito. Takaisinsoitot kolmen työpäivän aikana)

 
   
Työttömien, omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset,
ajokorttitarkastukset yli 70-vuotiaille
(ei takaisinsoittoa)
Mustonen Suvi
Nikkanen Ulla


040 6363 587
044 4253 270

Yksikön hallinto:  
vs tulosyksikön päällikkö Mira-Maria Ruuskanen  044 710 1604
Y­li­lää­kä­ri  Atte Veteläinen  040 6363 597
Apulaisylilääkäri Anna-Kaisa Mattanen 044 797 0171