Kajaani, Yleislääketieteen poliklinikka (ylepkl)

Kajaanin yleislääketieteen poliklinikan (ylepkl) aukioloajat 

Si­sään­käyn­ti keskussairaalan pääo­ves­ta F1. Ti­lat ovat saapumiskerroksessa heti pääau­lan oi­keal­la puo­lel­la. Tiloissa on oma odo­tu­sau­la.

Tutustu sairaalaan saapumiseen liittyviin ohjeisiin

Yleislääketieteen poliklinikan toiminta perustuu ajanvaraukseen. Lääkärin, sairaanhoitajan tai kansanterveyshoitajan vastaanottoaikaa tarvitsevia asiakkaita pyydetään ottamaan etukäteen puhelimitse yhteyttä yleislääketieteen poliklinikalle.

  • ma–to klo 8–16
  • pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15
  • la–su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Kiireellinen päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Puolikiireelliset (subakuutit) päivystysasiat hoidetaan yleislääketieteen poliklinikalla. 

Yhteydenotto yleislääketieteen poliklinikalle

  • Jos sinulle ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, parhaiten saat yhteyden terveysasemalle Omasote-viestin kautta. Voit myös asioida takaisinsoittojärjestelmän kautta. 
  • Jos sinulle on nimetty yhteyshenkilö, ole häneen yhteydessä Omasote-viestillä. Pyrimme vastaamaan viesteihin saman päivän aikana, jos olet lähettänyt viestin klo 14.30 mennessä. Voit myös soittaa yhteyshenkilöllesi. Mikäli yhteyshenkilö ei heti vastaa puhelimeen, hän soittaa sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Etäpalveluiden avulla hoidamme silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Sinua hoitava ammattilainen tekee arvion hoituuko asia etänä vai vaatiiko vastaanotolla käyntiä. Etäpalveluilla tarkoitetaan Omasote-viestejä ja puhelinkontakteja. Näillä säästämme sekä ammattilaisen että potilaan aikaa ja vaivaa lisäksi vältämme infektiosairauksien leviämistä.

Sähköinen yhteydenotto tarjoaa vaihtoehdon terveyskeskukseen soittoon tai käymiseen. Voit laittaa viestiä silloin kun sinulle parhaiten sopii. Voit olla yhteydessä pitkäaikaissairauksiin liittyvissä asioissa tai muissa kiireettömissä asioissa. 

Soita päivystysapuun 116117 mikäli tarvitset neuvoja äkillisen sairauden tai tapaturman hoidossa etkä ole varma pitääkö sinun lähteä päivystykseen.
Henkeä uhkaavassa tilanteessa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus tai onnettomuus) soita 112. 

Soitto-ohjeet 
2.5.2024 lähtien takaisinsoittojärjestelmään voit soittaa ma-to klo 8-16 ja pe sekä arkipyhien aattona klo 8-15. 
Kuuntele puhelimesta kuuluva nauhoite ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja soittaa sinulle samana päivänä takaisin tuntemattomasta numerosta.
Sinun ei tarvitse soittaa useampaa kertaa hoitajalle, koska soittotietosi tallentuvat järjestelmään.

Tekstiviestitse ei hoideta potilasasioita.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seuraavaksi valitse asioinnin syy:

1 Ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi (sairaanhoitajat)
2 Reseptien uusiminen (terveyskeskusavustajat)
3 Ajan peruminen (käytössä ainoastaan Kajaanissa ja Vuolijoella)

Terapianavigaattori 

Jos sinulla on ahdistuneisuutta, masennusta tai unettomuutta suosittelemme täyttämään verkossa Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoa.  Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri su­ju­voit­taa hoi­don tar­peen ar­vioin­tia ja no­peut­taa oi­keaan hoi­toon tai pal­ve­luun pää­syä­si. Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­rin täyt­tä­mi­nen vie noin 30 min, jo­ten va­raa it­sel­le­si rau­hal­li­nen het­ki sen täyt­tä­mi­seen. Ky­sy­myk­set kar­toit­ta­vat oi­rei­den ja on­gel­mien luon­net­ta se­kä hoi­toon liit­ty­viä tar­pei­ta. 

Täy­tet­tyä­si Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­rin, saat lo­pus­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen koo­din, jol­la am­mat­ti­lai­nen voi ava­ta tu­lok­se­si yh­den kuu­kau­den ajan. Ota koo­di var­maan tal­teen ja an­na se pyy­det­täes­sä am­mat­ti­lai­sel­le. Älä kir­jaa Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­riin hen­ki­lö­tie­to­ja­si ku­ten ni­meä tai hen­ki­lö­tun­nus­ta!

 

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Yleislääketieteen poliklinikan sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
08 6156 7207 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustajat
- re­sep­tien uu­sin­ta, neu­von­ta
08 6156 7207 
Reseptit ja uusiminen
Ylepolilla uusitaan vain pääsääntöisesti ylepolilla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi

08 6156 7207 

 

Faksi08 718 0018
Hoitotarvikejakelu  

Kansanterveyshoitajat puh. 08 6156 7207

(Numeroon soitettaessa valitse ensin yleislääketieteen poliklinikka, valinta 1 tai Vuolijoen terveysasema, valinta 2.
Seuraavasta palveluvaihtoehdoista tulee tehdä valinta 1, ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi.     

 
  
Työttömien, omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset,
ajokorttitarkastukset yli 70-vuotiaille (ei takaisinsoittoa)

Nikkanen Ulla


044 4253 270
Yksikön hallinto: 
vs tulosyksikön päällikkö Mira-Maria Ruuskanen 044 710 1604
Y­li­lää­kä­ri  Atte Veteläinen 040 6363 597
Apulaisylilääkäri Anna-Kaisa Mattanen044 797 0171