Nuorten aikuisten avokuntoutusosasto, osasto 13

Olemme Kainuun keskussairaalan erikoissairaanhoidon yksikkö, joka tarjoaa nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja avokuntoutusosastolla. Osastomme on kodinomainen yksikkö, johon kuntoutujilla on helppo tulla matalan kynnyksen periaatteella esim. psykiatriselta osastolta jatkokuntoutukseen, miepä- poliklinikalta tai opiskeluterveydenhuollosta, jos osastokuntoutuminen tai avokäynnit tukevat kuntoutujan hoitoa. Osastolla kuntoutujat ovat pääsääntöisesti 18-35 vuotiaita nuoria aikuisia. 

Hoidon tavoitteena on tukea kuntoutujaa pärjäämään mahdollisimman itsenäisesti arjessa ja elämässä. 

Kuntoutusjakso suunnitellaan aina yksilöllisesti, jokaisen kuntoutujan tarpeen ja voimavarojen mukaan, yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa apuna käyttäen. Kuntoutusjakson aikana kuntoutujalle voidaan etsiä esim. opiskelu- ja/tai harrastusmahdollisuus, järjestää työ- ja/tai koulutuskokeiluja sekä auttaa omaan asuntoon siirtymisessä. 

Osastomme tarjoaa mo­ni­puo­lis­ta avo­kun­tou­tus­ta ta­paus­koh­tai­sen työ­ryh­män, asiak­kaan ja hä­nen lä­heis­ten­sä kans­sa yh­des­sä teh­dyn ta­voit­teel­li­sen kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Kuntoutusjaksot on jaoteltu seuraavasti:

  • Lyhytaikainen kuntoutusjakso (1-3 kk)
  • Kuntouttava hoitojakso
  • Intervallijakso (1-2 vk)
  • Avohoitokäynnit

Osastolla toimii vaihtuvan viikko-ohjelman mukaiset ryhmät arkisin, joihin kuntoutuja voi osallistua kuntoutusjakson aikana yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Henkilökunta on osastolla paikalla ma-to 7.00-19.30, pe 7-15 ja sunnuntaisin 11.00-19.30, lauantaisin osasto on suljettu.

Yhteystiedot:
Kainuun Keskussairaala, Osasto 13
Sotkamontie 13, I-talo 1A
87300 Kajaani

p. 050 431 2213

Apulaispalveluesihenkilö Timo Pulkkinen p. 044 797 4269