Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian osasto kuuluu terveyden ja sairaanhoitopalveluihin Kainuun hyvinvointialueella. Osastolla tutkitaan ja hoidetaan 13–17 -vuotiaita kainuulaisia nuoria, joilla on erilaisia ongelmia ja vaikeuksia selvitä elämässään, esimerkiksi masennusta, käytöshäiriöitä, psykoottisuutta, itsetuhoisuutta.


Osaston toiminta perustuu tarpeenmukaiseen psykiatriseen hoitoon, johon sisältyy eri hoitomuotojen yhdistämistä, potilaskohtaista työryhmätyöskentelyä ja hoidon jatkuvuutta yhteistyössä nuoren, hänen perheensä ja muiden tahojen kanssa. Toiminnan taustalla ovat normaaliin nuoruusiän kasvun ja kehityksen tukeminen sekä ympäröivän yhteiskunnan arvot ja säännöt.


Sairaansijoja osastolla on viisi ja hoitopäivän hinta on 22,80 € nuorelle.  Alle 18-vuotiaille nuorille sairaalahoito kalenterivuodessa on seitsemän vuorokauden  omavastuuajan eli 159,60 €:n jälkeen ilmaista. Puhelut nuori maksaa itse. Osastolla voi vierailla klo 9–20 välisenä aikana. Vierailut eivät ole suotavia nuorten koulu- ja ryhmäaikana, joista tiedotetaan vierailijoille aina erikseen.

Yhteystiedot:

Puh. 050 431 2215 (kanslia)

Osoite:
Kainuun keskussairaala  
Sotkamontie 13, E-osa, ovi E2
87300 Kajaani

fax 08 7180021
   

Katso sijainti kartalta: