Hengityshalvausyksikkö

Hoi­toa koor­di­noi­daan Hen­gi­tys­hal­vau­syk­si­kön toi­mis­tos­ta, jo­ka si­jait­see uu­den sai­raa­lan 6. kerroksessa. Yk­si­kös­sä toi­mi­vat osas­ton­hoi­ta­ja, ni­met­ty lää­kä­ri eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta, koor­di­noi­va sai­raan­hoi­ta­ja se­kä vie­ri­hoi­ta­ji­na toi­mi­vat lä­hi­hoi­ta­jat.

Yk­sik­kö koor­di­noi hen­gi­tys­hal­vauss­ta­tuk­sen saa­nei­den po­ti­lai­den hoi­toa, joil­la on ympärivuorokauden kestävä valvonnan tar­ve se­kä hen­gi­tys­tä in­va­sii­vi­ses­ti yl­lä­pi­tä­vä hen­gi­tys­tu­ki­lai­te ku­ten hen­gi­tys­ko­ne. Po­ti­lai­den val­von­ta­työtä teh­dään so­vi­tus­sa pai­kas­sa. Toimintaa tuetaan erilaisen palveluiden avulla: hoitoringin, yksikön oman sairaanhoitajan, kotisairaalan ja fysioterapeuttien toimesta. Toi­mim­me moniammatillisesti tii­viis­sä yh­teis­työs­sä myös mui­den am­mat­ti­ryh­mien kans­sa.

Po­ti­laat ovat eri­kois­sai­raan­hoi­don pii­ris­sä ja tu­kiyk­sik­kö­nä toi­mii osas­to A.

Osoi­te: Hen­gi­tys­hal­vau­syk­sik­kö, toi­mis­to  

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, uu­si sai­raa­la, 6. ker­ros

Sot­ka­mon­tie 13

87300 Ka­jaa­ni

Yh­tey­de­no­tot ar­ki­sin:

Osas­ton­hoi­ta­ja, p. 044 797 0709

Sai­raan­hoi­ta­ja, p. 044 765 2470