Vaativan kuntoutuksen osasto

Vaativan kuntoutuksen osasto on muuttanut uuteen sairaalaan 22.10.2020 

Vaativan kuntoutuksen osastolla hoi­de­taan ko­ko maa­kun­nan alueen ai­vo­hal­vaus­po­ti­lai­den ja pro­te­ti­soi­ta­vien ala­raa­ja-am­pu­taa­tio­po­ti­lai­den akuut­ti­vai­heen kun­tou­tus se­kä seu­dul­li­ses­ti or­to­pe­dis­ten po­ti­lai­den kun­tou­tus.

Toi­vom­me, et­tä vie­rai­lut ajoit­tu­vat il­ta­päi­vään ja il­taan, kos­ka hoi­dot ja tut­ki­muk­set ajoit­tu­vat aa­mu- ja kes­ki­päi­vään. Yöai­ka rau­hoi­te­taan le­poa var­ten. 

Osoite:
Kainuun keskussairaala, osasto C6 (6 krs.) 
Sisäänkäynti F1 ovesta
Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Yhteystiedot: 
Vaativan kuntoutuksen osaston hoitajat (potilaita koskevat tiedustelut)
D-siipi puh. 044 797 4885 
E-siipi puh. 044 797 4884
 
Sihteeri ma–pe klo 7.30–15.30 puh. 044 797 4922
Yksikön esihenkilö (hallintoa koskevat tiedustelut) puh. 044 797 0496.