Teho- ja valvontaosasto

Teho- ja valvontaosastolle on keskitetty keskussairaalan kaikki vähintään valvontasoista hoitoa tarvitsevat potilaat erikoisalasta riippumatta aina vaativaan tehohoitoon saakka. Potilasta tarkkaillaan ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoishoidoin ja -laittein. Valvonnassa hoidetaan AVH- (aivoverenkiertohäiriö) ja CCU-potilaat (sydänvalvonta).  

Potilaat tulevat pääsääntöisesti päivystysluonteisesti hoitoon päivystyspoliklinikalta, leikkausosastolta tai vuodeosastoilta. Teho- ja valvontaosastolla hoitotyön tehtävänä on taata potilaille hänen tarpeistaan lähtevää yksilöllistä, kokonaisvaltaista, turvallista ja inhimillistä hoitoa. Hoidon tarpeen arvioivat potilaan erikoisalan lääkäri ja osastolla kulloinkin työskentelevä anestesialääkäri.

Omaisten vierailut ovat potilaille tärkeitä ja vierailuaika osastollamme alkaa päivittäin klo 13.00. On kuitenkin hyvä muistaa, että läheisenne on vaikeasti sairas ja väsyy helposti. Tämän vuoksi vierailut rajoitetaan lähiomaisiin (vanhemmat, puoliso, lapset, isovanhemmat). Hyvin pienten lasten vierailut eivät ole suositeltavia.  

Yhteystiedot:

Puh. 08 6156 2260 kanslia

Fax. 08 6156 2257

Käyntiosoite: 
Kainuun keskussairaala
Teho- ja valvontaosasto
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

ISO 9001-2015 Laatusertifikaatti