Palvelut

Geriatrian palvelut

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta.
Lue lisää

Hammashoidon päivystys

Ympärivuorokautinen kiireellinen suun terveydenhuolto, hammaslääkäripäivystys, hammashoidon päivystys.
Lue lisää

Hengityshalvausyksikön palvelut

Hengityshalvausyksikössä hoidetaan hengityshalvausstatuksen saaneita potilaita.
Lue lisää

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä elämään liittyvissä toimissa, joista henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi kokonaan itse selviä.
Lue lisää

Hoitotarvikejakelu

Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunta järjestää tarjolle.
Lue lisää

Ihotautien ja allergologian erikoisalapalvelut

Ihotautien ja allergologian erikoissairaanhoidon tutkimukset ja hoito.
Lue lisää

Ikäihmisten kotihoito

Kotihoidon palvelu on hoitoa ja huolenpitoa, asiakkaan tukemista omassa arjessaan ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja perustason kotisairaanhoitoa.
Lue lisää

Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden.
Lue lisää

Ikääntyvien palveluohjaus

Ikääntyneitä kainuulaisia tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella edistetään ikääntyneiden toimintakykyä ja hyvinvointia.
Lue lisää

Ilmoitus ilotulituksesta

Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman kirjallista ilmoitusta ja päätöstä vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00 välisenä aikana.
Lue lisää

Ilmoitus kulotuksesta tai avotulen tekemisestä

Kulotuksesta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle ennen kulotuksen aloittamista.
Lue lisää

Ilmoitus tilapäismajoituksen järjestämisestä

Tilapäismajoittumiseksi katsotaan yöpyminen rakennuksessa tai sen osassa, jota ei ole tarkoitettu majoitustilaksi.
Lue lisää

Kaikukortti Kainuussa

Kult­tuu­ri kuu­luu kai­kil­le! Tämän mahdollistamiseksi on kehitetty Kaikukortti, joka toimii koko Kainuussa.
Lue lisää

Kainuun perheneuvola

Per­he­neu­vo­la tarjoaa pal­ve­lui­ta las­ta odot­ta­vil­le van­hem­mil­le se­kä per­heil­le, jois­sa on al­le 18-vuo­tiai­ta lap­sia ja nuoria.
Lue lisää

Kainuun TYP (Monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu)

Kainuun TYP on Kainuun kuntien, soten, TE-toimiston ja Kelan palvelupiste, josta saa työllistymistä edistäviä palveluja yhdestä paikasta.
Lue lisää

Kehitysvammaisten henkilöiden palveluasuminen

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut.
Lue lisää