Palvelut

Kehitysvammaisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Kehitysvammapoliklinikalla ja kehitysvammaosastolla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan kehitysvammaisia asiakkaita ja potilaita.
Lue lisää

Kemikaalien ja räjähteiden käyttöön sekä säilytykseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

Vaaralliset aineet ovat nimensä mukaisesti vaarallisia, mutta niistä voidaan tehdä turvallisempia noudattamalla annettuja säädöksiä ja ohjeita.
Lue lisää

Keuhkosairauksien erikoisalapalvelut

Keuhkosairauksien erikoisalapalvelut tarjoaa aikuispotilaiden keuhkosairauksien tutkimusta ja hoitoa.
Lue lisää

Kiireellinen suun terveydenhuolto ja päivystys

Kiireellinen suun terveydenhuolto ja päivystys on vuoden jokaisena päivänä
Lue lisää

Kirjaamon neuvontapalvelut

Hallinnon asiakirjakopiot hallinnon kirjaamosta. Po­ti­las­tie­to­ko­piot po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­ton kir­jaa­mos­ta.
Lue lisää

Kirurgian erikoisalapalvelut

Kirurgian erikoisalapalvelut tarjoavat eri kirurgisille potilasryhmille tutkimuksia ja hoitoa.
Lue lisää

Kivunhoidon palvelut

Kipupoliklinikka tuottaa kivunhoidon palveluita asiakkaille.
Lue lisää

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalapalvelut

Korva-, nenä- ja kurkkutautien palvelut
Lue lisää

Kotihoidon ateriapalvelut

Ko­tiin kul­je­tet­ta­van ate­rian myön­tä­mis­pe­rus­tee­na on toi­min­ta­ky­vyn ale­ne­mi­nen jo­ko ti­la­päi­ses­ti tai py­sy­väs­ti.
Lue lisää

Kotihoidon kuntouttava päivätoiminta

Kun­tout­ta­val­la päi­vä­toi­min­nal­la tue­taan ko­to­na asu­via ikäih­mi­siä ja hei­dän lä­hi­ver­kos­toaan.
Lue lisää

Kotihoidon turvapalvelut

Turvapalvelulla (turvapuhelin, ovihälytin) varmistetaan asiakkaan avun saanti, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi.
Lue lisää

Kotikuntoutus Konsta

Ko­ti­kun­tou­tus on tar­koi­tet­tu täysi-ikäisille hen­ki­löil­le, joil­la on haas­tei­ta sel­vi­tä ar­jen päi­vit­täi­sis­tä toi­min­nois­ta.
Lue lisää

Kotisairaala Aliisa

Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä.
Lue lisää

Kotoutujan sosiaalipalvelut

Autamme sinua ja perhettäsi, kun olet muuttanut Suomeen ja tarvitset sosiaaliohjausta tai yleistä ohjausta ja neuvontaa kotoutumisesi alkuvaiheessa.
Lue lisää

Koulu- ja nuorisopsykologipalvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologeilta saa apua ja tukea koulunkäyntiin ja opiskeluun.
Lue lisää

Kouluikäisten lasten suun terveydenhuolto

Koululaisten suun terveydenhuoltopalvelut
Lue lisää