Etappina synnytyssairaala

Tutustuminen synnytyssairaalaan

Ensimmäisellä valmennus tapaamisella varaatte ajan synnytyssaliin tutustumiselle. Mukana käynnillä on synnytyssairaalan henkilökunnan lisäksi enintään viisi odottavaa paria.


Synnytä Kajaanissa

Kainuun Omasote


Vastasyntyneiden teho-osasto

Viime vuosina noin joka kolmas Kainuun keskussairaalassa syntyneistä vauvoista on tarvinnut jossain vaiheessa syntymänsä jälkeen tehostettua tarkkailua tai -seurantaa ennen kotiutumistaan. Hoitoajat voivat vaihdella muutamista minuuteista viikkoihin. Tämän vuoksi kohtaatte synnytyssaliin tutustumisen yhteydessä myös vastasyntyneiden teho-osaston sairaanhoitajan, ja teillä on mahdollisuus vierailla teho-osaston tiloissa.

Käynnillä saatte muun muassa tietoa osaston hoitokäytännöistä sekä yleistä informaatiota vastasyntyneiden teho-osaston toiminnasta. Teille kerrotaan yleisimmistä hoidon syistä, sekä sairaan tai ennenaikaisesti syntyneen vauvan hoidon erityispiirteistä. Saatte myös tietoa, kuinka voitte alusta alkaen olla mukana vauvanne hoidossa sekä niistä keinoista, joilla tuette vauvanne paranemista ja kehitystä.

Käynnin yhteydessä teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toiveita henkilökunnalle.

Kainuun hyvinvointialue, Vastasyntyneiden teho-osasto

Naistalo, Vastasyntynyt tehohoidossa

Naistalo, Vastasyntyneen hengitysvaikeus

Lastentalo, Keskosena kotiin