Matkalla vanhemmuuteen

Ensimmäisellä ryhmätapaamisella tutustumme toisiimme ja käymme yhdessä läpi perhevalmennuksen tavoitteet. Käsittelemme raskauden ja tulevan vanhemmuuden herättämiä ajatuksia pienryhmissä sekä yhteisesti. Illassa on mukana terveydenhoitajan lisäksi isähenkilö.

Raskaus on psyykkinen prosessi joka herättää vanhemmissa monenlaisia tunteita. Molempien vanhempien prosessit ovat yhtä tärkeitä ja merkityksellisiä vaikka ovat luonnollisesti erilaisia. Tulevat vanhemmat käyvät mielessään läpi muutoksia sekä mielen että kehon tasolla. On tavallista että omat lapsuuden kokemukset tulevat ajatuksiin aikaisempaa enemmän. Psyykkisen prosessin tuloksena syntyy mielikuva vauvasta ja itsestä vanhempana.

Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ajatus raskaudesta täyttää usein äidin mielen. Äidin kokema väsymys liittyy paitsi fyysisiin muutoksiin myös psyykkiseen työstämiseen. Tunteiden ristiriitaisuus on tavallista ja usein omat elämäntavat tulevat uudelleen arvioitavaksi. 
Isätkin alkavat pohtimaan uutta tulevaa elämänmuutosta ja sitä kaikkea mitä muutos tuo tullessaan.

Raskauden keskimmäinen kolmannes katsotaan alkavaksi kun äiti tunnistaa vauvan liikkeet. Raskaus tulee näkyväksi ja vauva persoonaksi äidin mieleen. Vanhemmat alkavat pohtimaan millainen vauva on, miltä hän näyttää ja millainen luonne hänellä on? Puoliso on voinut kokea, että äiti on pidemmällä omassa vanhemmuudessaan, koska äiti kantaa vauvaa sisällään. Tästä ei kuitenkaan kannata kokea alemmuudentuntoa. Lapselle on vain hyväksi, että on kaksi eri tavalla toimivaa vanhempaa. Toinen vanhemmista antaa ravinnon ja sylin eri tavalla kuin toinen, mutta on silti vauvalle yhtä läheinen, tärkeä ja rakas. Nyt myös on se aika, jolloin puoliso voi äidin vatsan päältä tunnustella vauvan potkuja. Vauvalle voi lisäksi jutella ja laulaa, hän kuulee äänet ja tunnistaa nämä myöhemmin myös synnyttyään.

Raskauden viimeisellä kolmanneksella mielikuvat vauvasta hieman vähenevät ja vanhempien ajatukset siirtyvät jo tulevaan synnytykseen ja vauva-arkeen. Vanhemmat odottavat jo kovasti näkevänsä vauvan, toisaalta tulevaisuus voi tuntua jännittävältä tai pelottavaltakin.

MLL, Raskausaika

Väestöliitto ry, Hyvä kysymys

Terveyskylä, Naistalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi)