Kipu

Omahoito -ja omakuntoutusohjeet etusivulle

Pitkäaikainen kipu 

Pitkäaikaisesta kivusta kärsii lähes joka viides aikuinen. Useimmilla kipu on lievää ja hallittavissa pääosin lääkkeettömin hoitokeinoin. Pitkäaikaiselle kivulle on lukuisia erilaisia syitä. Tavallisimpia syitä ovat esimerkiksi: tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet: selkärangan sairaudet, polvien ja lonkkien nivelrikko, olkapään pehmytosaperäiset vaivat ja niska-hartiavaivat, ääreishermojen hermovauriot.  

Lähde: Kivunhallintatalo: Tavallisia pitkäaikaisia kiputiloja | Kivunhallintatalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi) 

 

Kivun tuntemus ja hallinta 

Kivun tuntemukseen voivat vaikuttaa mm. mieliala ja stressin kokeminen. Stressaantuneena tai huolestuneena, alakuloisena, voi kipu tuntua voimakkaammalta. Kivun hallintaan voit saada apua mm. rentoutus-, hengitys-, ja tietoisen läsnäolon harjoitteista.  

 

Tietoa rentoutumisesta ja rentoutusharjoitteita:  

Rentoutuminen | Kivunhallintatalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi) 

 

Harjoituksia ja tietoa stressin lieventämiseen, mielialan parantamiseen ja mielekkyyden lisäämiseen arkeen:  

Oiva - Harjoituksia mielen ja kehon hyvinvointiin (oivamieli.fi) 

Tervetuloa tietoisen läsnäolon ohjelmaan! | Mielenterveystalo.fi 

 

Maksuton verkkokurssi kivun hallintaan: 

Finnish — Retrain Pain Foundation