Niska, hartia

Omahoito -ja omakuntoutusohjeet etusivulle

Selkäkanava:

Niskakivun ensihoito: https://selkakanava.fi/selan-hoito/niskakivun-hoito/niskakivun-ensihoito

Niskakivun hoito: https://selkakanava.fi/selan-hoito/niskakivun-hoito

 

Käypä hoito:

Käypä hoito- potilasohje, niska jumissa: https://www.kaypahoito.fi/xmedia/khp/khp00021.pdf

 

Käypä hoito - Epäspesifi niskakipu – kestovoimaharjoitukset (video): https://www.kaypahoito.fi/nix02305

Käypä hoito - Yläniskan lihasten venytys (video): https://www.kaypahoito.fi/nix02306

 

Niskan ja hartiaseudun nousujohteinen harjoitusohjelma osana jännityspäänsäryn sekä siihen liittyvän migreenin hoitoa (UKK-instituutti):

Harjoitusohjelma osana päänsäryn hoitoa - UKK-instituutti (ukkinstituutti.fi)

Harjoitusvideot: Harjoitusohjelma osana päänsäryn hoitoa - YouTube