Palvelupolku, turvasuunnitelma

Etusivu: Itsemurhavaarassa olevan tai itsemurhaa yrittäneen ikäihmisen hoito- ja palvelupolku

Itsetuhoisen henkilön turvasuunnitelma

Turvasuunnitelman tarkoitus on tehdä valmis toimintasuunnitelma mahdollisia itsetuhoisia vaaratilanteita varten ja ehkäistä itsemurhayritys.  https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/itsetuhoisen-henkilon-turvasuunnitelma/

Turvasuunnitelmalla tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvaa kirjallista suunnitelmaa, joka tulee Käypä hoito -suosituksen mukaan laatia henkilöille, joilla on itsetuhoisia ajatuksia tai aikaisempi itsemurhayritys. Turvasuunnitelma laaditaan yhdessä henkilön ja ammattilaisen kanssa. Turvasuunnitelman avulla voidaan etukäteen varautua sellaisen tilanteen varalle, jossa itsetuhoiset ajatukset valtaavat mielen. Turvasuunnitelmaan listataan itsetuhoisuuden varomerkit kyseisellä henkilöllä sekä millaisia keinoja hän voi avukseen käyttää, jos oma olo uudelleen vaikeutuu sekä tiedot ammattilaisavusta. Turvasuunnitelma on konkreettinen apuväline. Turvasuunnitelman laatiminen on myös osa hoitosuunnitelmaa.

Artikkeli: Pekka Jylhä & Erkki Isometsä, Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelma

https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15944.pdf