Kajaanin kuntoutuskoti Samooja

Samoojan kun­tou­tus­ko­ti toi­mii mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jien ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­se­na asu­mis­pal­ve­luyk­sik­kö­nä.

Samoojantie 2
87700 Kajaani

puh. 040 636 3483 (kanslia)

Apulaispalveluesihenkilö Marika Rautiainen
puh. 040 636 3482