Suomussalmen kuntoutusyksikkö

Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan kuntoutusyksikössä kodinomaiset puitteet tuettuun asumiseen ja kuntoutumiseen, voi käydä myös sovitusti intervallijaksolla.

Asuminen kuntoutuskodilla perustuu yksilölliseen ja tarpeenmukaiseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä ja tapauskohtaisen työryhmän kanssa hoitokokouksissa. Kuntoutujilla on asumispalveluyksiköissä käytössä oma huone tai yhteinen huone toisen kuntoutujan kanssa. Lisäksi käytössä on yhteiset tilat. Henkilökuntaa on paikalla arkisin ma - pe klo 8 - 20 sekä iltaisin ja viikonloppuisin klo 10 - 18 .

Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen valmiuksien vahvistaminen. Asumispalveluyksiköt toimivat yhteisöinä, jossa työt ja vastuut, kuten esim. siivoukset ja keittiötyöt jaetaan yhdessä. Osallistuminen ryhmiin ja ulkopuolisiin toimintoihin on keskeinen osa jokapäiväistä elämää.

Kuntouttaviin asumispalveluyksiköihin haetaan aikuisten mielenterveyspalveluiden vastuualueen johtoryhmän kautta, jossa tehdään päätös asumispalveluista. Lyhytaikaiset, alle 3 kk:n kuntoutusjaksot sovitaan hoitokokouksissa.

Osoi­te:
Koksarinkuja 9, 89600 Suo­mus­sal­mi

Sai­raan­hoi­ta­ja Ar­ja Ma­ja­hal­me,       puh. 044 797 0120 
Sairaanhoitaja Jaana Kovalainen,    puh. 044 797 0021
Lähihoitaja Katja Kinnunen,             puh. 044 797 5397
Lähihoitaja Minna Rautava,              puh. 044 797 5397
Lähihoitaja Vesa Kovalainen,           puh. 044 788 9068
Mielenterveyshoitaja 
Pertti Teeriniemi                                puh. 044 797 0120