Kajaanin kuntoutuskoti Salmijärvi

Salmijärven kuntoutuskoti toimii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautisena asumispalveluyksikkönä.

Salmijärventie 300 E
87930 Salmijärvi

Puh. 044 797 4991

Apulaispalveluesihenkilö Päivi Pennanen puh. 044 797 0262