Kajaanin ryhmätalo

Ryhmätalo on Kainuun hyvinvointialueen avohoitoyksikkö mielenterveyskuntoutujille. Ryhmätalo tarjoaa ryhmämuotoista hoitoa ja kuntoutusta sekä yksilöohjausta.

Hoidon tarve arvioidaan yhdessä kuntoutujan, läheisten ja tapauskohtaisen työryhmän kanssa. Hoito suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti tarpeen ja tilanteen mukaan. Ryhmätalon hoitoon ja kuntoutukseen ohjaudutaan muista Kainuun mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon yksiköistä.

Ryhmähoidon ja yksilöohjauksen tarkoituksena on tukea mm. arjentaitoja, toiminnallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmien suunnittelussa otetaan huomioon kuntoutujien tarpeet.

Toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvoisuus, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus, vastuullisuus ja toiminnallisuus. Ryhmätalo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 08:00 - 15:00.

Osoi­te Sotkamontie 13 rakennus J 87300 Kajaani

 

Teela Moilanen, puh. 044 7974394
apulaispalveluesihenkilö

Riitta Pursiainen, puh.  044 797 0585 (lähihoitaja)
Janne Karppinen, puh. 044 797 0587 (lähihoitaja)
Mika Koutala, puh.  044 797 0583 (sairaanhoitaja)
Risto Perttunen, puh. 044 797 0158 (mielenterveyshoitaja)