Katkaisuhoito ja päihdekuntoutus

Osas­to­kat­kai­su­hoi­toa an­ta­vat ter­veys­kes­kus­sai­raa­lat (Ka­jaa­ni, Kuh­mo, Sot­ka­mo). 
Osas­to­kat­kai­su­hoi­toon voi ha­keu­tua Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen (Miepä), Kajaanin päihdeyksikön sai­raan­hoi­ta­jan, kun­tien päih­de­työn­te­ki­jöi­den ja ter­veys­kes­kus­ten lää­kä­rei­den kaut­ta. 

Päih­de­kun­tou­tus

Pi­dem­piai­kai­nen vie­roi­tushoito ja kun­tou­tus ta­pah­tuu Kainuun soten kilpailuttamisssa päih­de­hoi­to­lai­tok­sis­sa. Tie­dus­te­lut kun­tien päih­de­työn­te­ki­jöil­tä. Avo­hoi­don aloit­ta­mi­nen en­nen lai­tos­kun­tou­tus­ta on vält­tä­mä­tön­tä ja myös laitoskuntoutuksen jälkeinen jatkohoito suunnitellaan tiiviisti avohoidon kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepäivystys KAKS:n päivystyksessä

Kajaanin päihdeyksikön toimisto puh.  044 797 0101.