Kajaanin kotikuntoutus

Ka­jaa­nin seu­dun ko­ti­kun­tou­tus kuu­luu ai­kuis­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den ja riip­pu­vuuk­sien hoi­don avo­kun­tou­tuk­seen, jon­ka asiak­kai­na ovat ka­jaa­ni­lai­set mie­len­ter­veys- ja päihde­kun­tou­tu­jat. Ko­ti­kun­tou­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jan ar­jes­sa sel­viy­ty­mis­tä ja toi­min­ta­ky­vyn pa­ran­ta­mis­ta se­kä tur­va­ta lääkehoidon toteutuminen ja psykiatrisen hoidon jat­ku­vuus. Kotikäynneillä ja vastaanottokäynneillä tuetaan kuntoutujan kotona pärjäämistä, kannustetaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin ja sosiaalisiin kontakteihin sekä toteutetaan lääkehoitoa.

Kotikuntoutuksen hoitajat työskentelevät arkisin ma-to klo 8 -16, pe klo 8-15.
Kotikuntoutus sijaitsee Intellissä, 2. krs, Satamakatu 3, 87100 Kajaani

Apulaispalveluesihenkilö:
Riik­ka Ka­hi­la­kos­ki, puh. 044 797 0129

Sai­raan­hoi­ta­jat:
Sari Arffman, puh. 044 797 0264
Vir­pi Luh­ta­nie­mi, 040 620 5305
Mar­ja-Lii­sa Ku­va­ja, puh. 044 797 0258
Tarja Keränen, puh. 044 797 0192
Janne Kemppainen, puh. 044 797 0117
Marita Pääkkönen, puh. 044 797 0584