Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- ja kontrolliaikoja. Poliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja ohjataan neurologian erikoissairaanhoitoa tarvitsevia asiakkaita/potilaita yhteistyössä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä tuotetaan heille kuntoutuspalveluja.  Neurologian poliklinikalla toimii moniammatillinen  työryhmä. Tarvittaessa asiakkaan hoidossa käytetään sosiaalityöntekijän ja fysioterapeutin palveluja. 

Poliklinikalla hoidetaan epilepsiaa, aivoverenkiertohäiriöitä, Parkinsonin tautia, MS-tautia, dementiaa ja lihassairauksia sairastavia potilaita. Potilaalle voidaan tarvittaessa varata aika sairaanhoitajan, psykologin, toimintaterapeutin, puheterapeutin ja kuntoutusohjaajan vastaanotolle. 

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/ on käytössä neurologian poliklinikalla. 
Toi­min­nas­tam­me voit­ an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot

Puh. 044 7974163

Neurologian poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Faksi: 087180028

Osoite:
Kainuun keskussairaala
Neurologian poliklinikka
Sotkamontie 13, 2. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani