Haavapoliklinikka

Haavapoliklinikka toimii kirurgian poliklinikan alaisuudessa viitenä (5) päivänä viikossa uudessa sairaalassa 3. kerros. Sisäänkäynti F1. 

Haavapotilaiden alueellinen seuranta ja hoito on organisoitunut moniammatillisesti toteutuvaksi kokonaisuudeksi. Haavapotilaita hoidetaan haavapoliklinikalla, kirurgisilla vuodeosastoilla, kirurgian poliklinikalla ja yhdeksällä Kainuun sote -kuntayhtymän terveysasemalla. 

Yhteystiedot:

Haavahoitaja Arja Korhonen 

Haavahoitaja Tiina Pöllänen

Haavapo­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä Omasote ja ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lum­me on avoin­na ma–to klo 7.30 - 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 - 15.00, puh. 044 797 0679.