Ihotautien poliklinikka

Iho- ja sukupuolitautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Vastaanottoja pitävät erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit työparinaan sairaanhoitaja. Sairaanhoitajat tekevät myös itsenäisesti tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Poliklinikan asiakkaita ovat kaikenikäiset ihotautien ja allergologian erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa  tarvitsevat henkilöt.

Poliklinikalla hoidettavia yleisimpiä ihotauteja ovat mm. atooppinen ihottuma, psoriasis, tulehdukselliset ihosairaudet ja ihomuutokset. Sukupuolitautien pääasiallisimpia hoitopaikkoja ovat seutujen terveysasemat. Tutkimukset, hoito ja potilasohjaus toteutetaan yhteistoiminnassa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Sairaanhoitaja toteuttaa poliklinikalla lääkärin määräämät allergiatestaukset ja valohoitosarjat. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yliopistosairaalan ihotautien vuodeosastolla.

Kutsu poliklinikalle

Sinut kutsutaan kirjeitse tai puhelimitse poliklinikalle. Kutsukirjeessä on vastaanottoaika ja tiedot mahdollisesti etukäteen tehtävistä tutkimuksista. Lisäksi kutsukirjeeseen lisätään tarvittavat ohjeet, jotka koskevat esimerkiksi toimenpiteeseen valmistautumista.

Poliklinikkakäynti

Poliklinikalla tapaat lääkärin ja tarvittaessa sairaanhoitajan. Toivomme, että kysyt epäselvistä asioista ja esität tarvittaessa hoitoosi liittyviä toivomuksia. Keskusteluihin voivat osallistua myös läheisesi, mikäli niin haluat. Käyntiin on hyvä varata aikaa vähintään tunti. Kutsukirjeessä voi olla myös muu arvio käyntiin kuluvasta ajasta. Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja voidaan käyttää sairaanhoitopiirin sairaaloissa potilaan hoidossa ja tutkimuksessa ilman potilaan suostumusta. Jos haluat kieltää sinua koskevien tietojen luovuttamisen, kerro se tullessasi vastaanotolle.

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/  on käytössä iho- ja sukupuolitautien poliklinikalla. Voit käydä Omasotessa etukäteen täyttämässä / tarkistamassa omat tiedot esimerkiksi esitietolomakkeelle.

Toi­min­nas­tam­me voit­ an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot:

Poliklinikka sijaitsee uuden sairaalan 3. kerroksessa.

Puh. 044 797 4926

Ihotautien poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Kiireellisissä asioissa ottakaa yhteyttä ympäri vuorokauden avoinna olevaan hoitajien puhelin- ja neuvontapalveluun puh. 116117.

Faksi: 087180026

Osoite:
Kainuun keskussairaala
Iho- ja sukupuolitautien poliklinikka,
Sotkamontie 13, 3. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani