Syöpätautien poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka

Syöpätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- ja kontrolliaikoja. 

Poliklinikalla suunnitellaan tutkimukset, syöpäsairauksiin liittyvät hoidot sekä niiden jatkoseuranta yhteistyössä potilaan kanssa. Tarvittavat solunsalpaajahoidot toteutetaan päiväsairaalassa. Mahdolliset tablettihoitojen aloitus ja ohjaus toteutetaan poliklinikalla.  Jos potilaan hoitoon liitetään sädehoidot, ne toteutetaan sädehoitoyksiköissä, pääasiallisesti Oulussa  ja Kuopiossa.
Hoitoon liittyvissä tukipalveluissa potilaalla on käytettävissä erityistyöntekijöitä, mm. kuntoutusohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, sairaalapastori ja sosiaalityöntekijä.
Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja seuranta suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa joko syöpätautien poliklinikalle tai muuhun terveydenhuollon yksikköön.

 

Yhteystiedot:
Poliklinikka sijaitsee uuden sairaalan 2. kerroksessa, sisäänkäynti F1.
Puh.  044 797 4410  kanslia, fax 08 7180028

Palliatiivinen poliklinikka toimii ensikäyntipainotteisesti ja antaa konsultaatioapua koko sairaanhoitopiirin alueelle parantumatonta, etenevää syöpä- tai muuta sairautta sairastavan potilaan hoitolinjauksissa ja oirehoidossa.

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä sairaalan muista yksiköistä tai terveyskeskuksista tai aika voidaan varata hoitokäyntien yhteydessä. Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja -seuranta pyritään sairautta jarruttavien hoitojen päätyttyä järjestämään perusterveydenhuoltoon, mikäli kyseessä on etenevä sairaus.

Toimintaan kuuluvat poliklinikkavastaanotto kahtena päivänä viikossa, puhelinkonsultaatio sekä vuodeosastokonsultaatiot Kainuun keskussairaalan yksiköissä. Vastaanottopäivät ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Toimimme lääkäri-hoitajatiiminä, lisäksi hyödynnämme tarvittaessa erityistyöntekijöiden osaamista.

Palliatiivisen poliklinikan tilat sijaitsevat syöpätautien poliklinikan tiloissa.

Lähete osoitetaan perusterveydenhuollosta sähköisellä lähetteellä syöpätautien poliklinikalle/palho.

Omasote: https://omasote.kainuu.fi/ on käytössä sekä syöpätautien että palliatiivisella poliklinikalla.

Toiminnastamme voit antaa palautetta osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palvelut/palautteesi-ja-kokemuksesi-sosiaali-ja-terveyspalveluista

Yh­teys­tie­dot:


Puh. 044 797 4410, fax 08 7180028 

Palliatiivinen hoitaja, puh. 044 7975212

Syöpätautien- ja palliatiivisella poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Osoite:
Kainuun keskussairaala
Syöpätautien poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka
Sotkamontie 13, 2. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani