Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä kuuloasema

Korva -, nenä - ja kurkkutautien poliklinikka on erikoissairaanhoidon ajanvarauspoliklinikka, joka on avoinna maanantaista torstaihin klo 7.30–15.30 ja perjantaisin klo 7.30 - 14.30. Muina aikoina kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan sairaalan päivystyspoliklinikalla.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä kuuloasema sijaitsevat sairaalan kolmannessa kerroksessa. Lisäksi potilaita hoidetaan lasten- ja nuorten osastolla sekä aikuisten vuodeosastolla ja leikkaussalissa. Tarvittaessa aikuisten ja lasten kuulon kuntoutusohjaajat tekevät myös koti- ja työpaikkakäyntejä.

Poliklinikalla hoidetaan kaikenikäisiä korva-, nenä- ja kurkkutauteja sairastavia potilaita. Potilaat tutkitaan ja heille laaditaan suunnitelma oireen, vaivan tai sairauden hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi yhteistyössä eri toimintayksiköiden kanssa.

Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja laadukas hoito. 

Voit lähettää Omasote viestin korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle.  Lähetä viesti korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa, lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien po­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Yhteystiedot:
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Puh. 08 6156 2501, ma – to klo 7.30 - 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 - 15.00.
Faksi 08 718 0026
 
Osoite:
Kainuun keskussairaala
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Sotkamontie 13, 3. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani

Kuuloasema:
Puh. 08 6156 2504, ma – to klo 7.30 - 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 - 15.00.
 
Osoite:
Kainuun keskussairaala
Kuuloasema
Sotkamontie 13, 3. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani