Keuhkosairauksien poliklinikka

Keuhkosairauksien poliklinikka

Keuhkosairauksien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonka ajat ovat lähete- tai kontrolliaikoja. Vastaanottoja pitävät erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit työparinaan sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat tekevät myös itsenäisesti tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Keuhkosairauksien asiakkaita ovat vaikeaa astmaa, uniapneaa, hengitysvajausta, keuhkoahtaumatautia, keuhkokudossairauksia, keuhkosyöpää ja tuberkuloosia sairastavat potilaat, siitepöly-/eläinallergiaa sairastavat siedätyspotilaat sekä työperäiset keuhkosairauspotilaat. Annamme siedätyshoitoa vaikeaa allergista nuhaa tai astmaa sairastaville sekä ampiaisen tai mehiläisen pitiäisallergiaa sairastaville.

Asiakkaita ohjataan yksilöllisesti  keuhkosairauksiin liittyvissä asioissa sekä lääke- ja laitehoidoissa. Asiakkaat saavat keuhkosairauksien poliklinikan kautta erilaisia hengitysapuvälineitä kuten cpap-laitteet, happirikastimet ja lääkesumuttimet.

Oma­so­te: https://oma­so­te.kai­nuu.fi/ on käytössä keuhkosairauksien poliklinikalla. Voit käydä etukäteen Omasotessa täyttämässä omat tiedot esitietolomakkeelle ja lisäämässä esimerkiksi pef-, verenpaineen mittaustulokset. 
Toi­min­nas­tam­me voit­ an­taa pa­lau­tet­ta osoit­tees­sa https://so­te.kai­nuu.fi/pal­ve­lut/pa­laut­tee­si-ja-ko­ke­muk­se­si-so­siaa­li-ja-ter­veys­pal­ve­luis­ta

Yhteystiedot:

Poliklinikka sijaitsee uuden sairaalan 3. kerroksessa 

Puh. 044 797 4003

Keuhkosairauksien poliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soittoaika on maanantai - torstai klo 7.30 - 16.00, perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 7.30 - 15.00. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Kiireellisissä asioissa ottakaa yhteyttä ympäri vuorokauden avoinna olevaan hoitajien puhelin- ja neuvontapalveluun puh. 116117.


Faksi  08 718 0026

Osoite:
Kainuun keskussairaala
Keuhkosairauksien poliklinikka
Sotkamontie 13, 3. kerros, sisäänkäynti F1
87300 Kajaani

Tärkeä tiedote uniapnea- ja hengitysvajauksen hoitolaitteita käyttäville

Philips ilmoittanut maailmanlaajuisesta uniapnea- ja hengitysvajauksen hoitolaitteisiin liittyvästä turvallisuusriskistä

Philips Respironics on julkaissut maailmanlaajuisen tiedotteen, jonka mukaan Philipsin hengitysapuvälineissä ilmennyt mahdollinen turvallisuusriski. Philipsin CPAP-, 2PV- ja ASV-laitteissa sekä respiraattoreissa on ilmennyt äänenvaimennusmateriaaliin liittyvä laatuongelma, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle turvallisuusriskin.

Turvallisuusilmoitus koskee seuraavia laitteita:

 • Uniapneapotilaiden hoidossa käytetyt Philips Respironicsin CPAP- ja ASV-laitteet (DreamStation CPAP, REMStar SE Auto, DreamStation ASV, C-series ASV, SystemOne ASV4).
 • Hengitysvajauksen hoitoon käytetyt Philips Respironicsin kaksoispaineventilaattorit (DreamStation ST, DreamStation AVAPS, C Series S/T, C Series AVAPS) ja respiraattorit (Trilogy 100, A-Series BiBAP A30).

Turvallisuusriski ei koske happirikastimia.

Philipsin mukaan edellä mainituissa laitteissa on käytetty äänenvaimennusmateriaalia, josta saattaa irrota hiukkasia tai haihtua yhdisteitä, jotka voivat päätyä laitteen ilmaletkun kautta käyttäjän hengitysteihin tai ruuansulatuskanavaan.

Raportoidut terveydelliset haitat ovat pääsääntöisesti olleet ylähengitysteiden ärsytysoireita, yskää, päänsärkyä, paineen tunnetta rinnassa tai nenän sivuontelotulehduksia. Tiedossa ei ole, millaisia mahdollisesti merkittäviä haittoja tai terveysriskejä voisi ilmetä lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.

Philips on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, joista se tiedottaa myöhemmin lisää. Koska kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa erittäin suurta laitemäärää ympäri maailmaa, korjaavat toimenpiteet voivat kestää kuukausia. Tämän hetken tiedon mukaan osa laitteista tullaan korjaamaan ja osa vaihtamaan.

Toimintaohjeet laitteita käyttäville potilaille Kainuussa

Kainuun alueella edellä mainittuja laitteita on viimeisen kahden vuoden aikana annettu uniapneapotilaille ja hengitysvajauspotilaille. Kainuun keskussairaalan keuhkopoliklinikka ottaa yhteyttä potilaisiin heti, kun lisää tietoa laitevalmistajalta on käytettävissä. Laitteiden käyttäjiä pyydetään odottamaan poliklinikan yhteydenottoa.

Laitteiden käyttöä ei tule lopettaa omatoimisesti, sillä osalla potilaista se voi johtaa henkeä uhkaavaan hengitysvajaukseen tai toimintakykyä alentavaan riskiin.

Potilaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä KAKS: n keuhkosairauksien poliklinikalle. 

 

2 PV-laitetta käyttävät potilaat (bipap-laite)

Hengitysvajaukseen käytettyä Philips Respironicsin (bipap-laite) hengitysapuvälinettä käyttävän potilaan ei tule oma-aloitteisesti lopettaa hengitysapuvälineen käyttöä.

Bipap-laitteen käytön lopettaminen aiheuttaa potilaalle riskin ajautua hengitysvajaukseen, joka on henkeä uhkaava. ALS- ja lihastauteja sairastavilla potilailla laite on elämää ylläpitävä ja laitteen käytön lopettaminen johtaa kuolemaan.

Poikkeukset CPAP-laitehoidon käyttäjillä:

Mikäli sinulla on lieväasteinen ja -oireinen uniapnea etkä toimi erityistä vireyttä vaativassa ammatissa, voit halutessasi keskeyttää hoidon ja jäädä odottamaan korjaavia toimenpiteitä.

Voit jatkaa hengitysapuvälineen käyttöä, jos laitehoidon kanssa ei aiemmin ole ilmennyt hengitysteiden ärsytysoireita tai muita yllä mainittuja oireita.

HUOM! Ammattikuljettajien tai muissa erityistä vireyttä vaativissa ammateissa toimivien potilaiden ei tule keskeyttää laitehoitoa.

Huomio! Alla potilastiedote uniapnea- ja hengitysvajauksen hoitolaitteita käyttäville.

Potilastiedote uniapnea- ja hengitysvajauksen hoitolaitteita käyttäville

Philips Respironics on julkaissut maailmanlaajuisen tiedotteen, jonka mukaan Philipsin hengitysapuvälineissä ilmennyt mahdollinen turvallisuusriski.

Philipsin CPAP-, 2PV- ja ASV-laitteissa sekä respiraattoreissa on ilmennyt äänenvaimennusmateriaaliin liittyvä laatuongelma, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle turvallisuusriskin.

Turvallisuusilmoitus koskee seuraavia laitteita:

 • Uniapneapotilaiden hoidossa käytetyt Philips Respironicsin CPAP- ja ASV-laitteet (DreamStation CPAP, REMStar SE Auto, DreamStation ASV, C-series ASV, SystemOne ASV4).
   
 • Hengitysvajauksen hoitoon käytetyt Philips Respironicsin kaksoispaineventilaattorit (DreamStation ST, DreamStation AVAPS, C Series S/T, C Series AVAPS) ja respiraattorit (Trilogy 100, A-Series BiBAP A30).
   
  Turvallisuusriski ei koske happirikastimia.
   
  Philipsin mukaan edellä mainituissa laitteissa on käytetty äänenvaimennusmateriaalia, josta saattaa irrota hiukkasia tai haihtua yhdisteitä, jotka voivat päätyä laitteen ilmaletkun kautta käyttäjän hengitysteihin tai ruuansulatuskanavaan.
   
  Raportoidut terveydelliset haitat ovat pääsääntöisesti olleet ylähengitysteiden ärsytysoireita, yskää, päänsärkyä, paineen tunnetta rinnassa tai nenän sivuontelotulehduksia. Tiedossa ei ole, millaisia mahdollisesti merkittäviä haittoja tai terveysriskejä voisi ilmetä lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.
   
  Philips on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, joista se tiedottaa myöhemmin lisää.
   
  Koska kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskettaa erittäin suurta laitemäärää ympäri maailmaa, korjaavat toimenpiteet voivat kestää kuukausia. Tämän hetken tiedon mukaan osa laitteista tullaan korjaamaan ja osa vaihtamaan.
   
   
  Toimintaohjeet laitteita käyttäville potilaille Kainuussa
   
  Kainuun alueella edellä mainittuja laitteita on viimeisen kahden vuoden aikana annettu uniapneapotilaille ja hengitysvajauspotilaille.
   
  Kainuun keskussairaalan keuhkopoliklinikka ottaa yhteyttä potilaisiin heti, kun lisää tietoa laitevalmistajalta on käytettävissä. Laitteiden käyttäjiä pyydetään odottamaan poliklinikan yhteydenottoa.
   
  Tärkeää! Laitteiden käyttöä ei tule lopettaa omatoimisesti (ks. laitekohtaiset ohjeet).
   
  Ota yhteys keuhkopoliklinikalle mikäli
 • laitetta käytettäessä esiintyy ärsytysoireita
 • et tiedä mikä laite on käytössäsi
 • on erityistä kysyttävää asiasta
   
  Yhteydenotto KAKS: n keuhkosairauksien poliklinikalle Omasote-viestillä tai soittamalla takaisinsoittonumeroomme 044 7974003 (ma-to klo 7.30-15.30 pe 7.30-15.00).
   
  Laitekohtaiset potilasohjeet
   
  Philipsille raportoidut terveydelliset haitat ovat pääsääntöisesti olleet ylähengitysteiden ärsytysoireita, yskää, päänsärkyä, paineen tunnetta rinnassa tai nenän sivuontelotulehduksia.
   
  Hengitysapuvälineen käyttöä ei tule lopettaa itsenäisesti. Hengitysapuvälineen käytön lopettaminen on suurempi riski kuin käytön jatkaminen!
   
  2 PV-laitetta käyttävät potilaat (bipap-laite)
   
  Hengitysvajaukseen käytettyä Philips Respironicsin (bipap-laite) hengitysapuvälinettä käyttävän potilaan ei tule oma-aloitteisesti lopettaa hengitysapuvälineen käyttöä.
   
  Bipap-laitteen käytön lopettaminen aiheuttaa potilaalle riskin ajautua hengitysvajaukseen, joka on henkeä uhkaava. ALS- ja lihastauteja sairastavilla potilailla laite on elämää ylläpitävä ja laitteen käytön lopettaminen johtaa kuolemaan.
   
  Poikkeukset CPAP-laitehoidon käyttäjillä:
   
  Mikäli sinulla on lieväasteinen ja -oireinen uniapnea etkä toimi erityistä vireyttä vaativassa ammatissa, voit halutessasi keskeyttää hoidon ja jäädä odottamaan korjaavia toimenpiteitä.
   
  Voit jatkaa hengitysapuvälineen käyttöä, jos laitehoidon kanssa ei aiemmin ole ilmennyt hengitysteiden ärsytysoireita tai muita yllä mainittuja oireita.
   
  HUOM! Ammattikuljettajien tai muissa erityistä vireyttä vaativissa ammateissa toimivien potilaiden ei tule keskeyttää laitehoitoa.
   
  Mikäli sinulla on kysyttävää asiasta tai laitehoitoa käytettäessä esiintyy ärsytysoireita, ole yhteydessä keuhkosairauksien poliklinikalle.